Wadden

De zilte zeewind en de frisse geur van het Wad zijn in de kop van Noordoost Fryslân altijd aanwezig. Vanaf de dijken is het uitzicht adembenemend. Prachtige wolken spiegelen zich over het Wad en de kwelders. Steltlopers zoeken wadend hun voedsel en vogels vinden er massaal een veilige broedplaats. 
Binnendijks liggen kleine pittoreske terpdorpjes en statige kophals-rompboerderijen. Onder leiding van monniken werden in de middeleeuwen dijken aangelegd. In eerste instantie om overstromingen te voorkomen, maar later werden de dijken gebruikt om het water terug te dringen en het kwelderland in te polderen.