Colofon

De uitgave is naar beste weten en met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld. Voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden, alsmede voor tussentijdse wijzigingen kan echter niet worden ingestaan.   

 

Uitgave van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel,Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel

 

Mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân

 

Jaartal uitgave: 2011

Verkoopinformatie: www.vvvlauwersland.nl, www.tip-eastermar.nl, www.earnewald.nl

Opmerkingen/klachten via www.kanovarenfryslan.nl

Ontwerp en realisatie: Folkersma Routing en Sign B.V.

Vormgeving en DTP: Githa Jilderda, BNO

Cartografie: Herman Dorgeloo

Veldwerk: Hans Schouten

Tekstregie: Jos Bosma

Fotografie: o.a. Binne-Louw Katsma

 

Folkersma Routing en Sign B.V. © 2011

 

Deze uitgave is naar beste weten en met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld.Voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden, alsmede voor tussentijdse wijzigingen kanechter niet worden ingestaan.