4. It Bûtenfjild

Aantal km : 6 tot 20
Tijdsduur : 2 uur tot 7 uur
Startpunt(en) :

De Wâl 13, 9269 RA Feanwâlden en

Boppewei 2, 9271 VH De Westereen

Overdraagplaats(en) :       1

 

In het prachtige natuurgebied van It Bûtenfjild en De Houtwiel wisselen graslanden, open waterplassen en uitgestrekte riet- en ruigtevelden elkaar af. Het gebied staat bekend om de afwisselende en vaak zeldzame flora en fauna. Ofwel, een prachtig decor voor een heerlijke kanoroute. 

Deze route kent meerdere startpunten. U kunt de route het beste starten in Feanwâldsterwâl bij ‘t Dûke Lûk of in De Westereen bij de Zilveren Maan. Daarnaast bevinden zich langs de langs de route verschillende kanoaanlegsteigers met een mogelijkheid om te parkeren (zie kaart ). Deze plaatsen zijn een goed startpunt voor recreanten met een eigen kano. 


De route It Bûtenfjild laat u kennismaken met een prachtig stukje natuur in Noordoost Fryslân, waarvan sommige delen alleen vanaf het water beleefd kunnen worden. De route brengt u van Feanwâldsterwâl naar De Westereen, maar voert ook richting Mûnein en Ryptsjerk. Daarnaast is het mogelijk om vanaf De Westereen naar het Burgumer Mar te varen. 


Vanaf startpunt Feanwâldsterwâl kunt u met de kano It Bûtenfjild verkennen door in noordelijke richting de Wâldster Feart te volgen. Vervolgens kunt u links afslaan en via de Wâldster Mûzeried, de Sippefennen om varen. Het is nu mogelijk verschillende lusjes te varen naar de Swarte Broek en weer terug naar Feanwâldsterwâl. Een andere optie is om vanaf het startpunt de Wâldster Feart in noordelijke richting aan te houden naar Loddehel. Vervolgens kunt u rechts afslaan richting De Houtwiel. U vaart nu via de Falomster Feart richting De Westereen. Beide varianten zijn met elkaar te combineren. 


Vanaf startpunt De Westereen vaart u via de Nije Feart een klein stukje in noordelijke richting. Via de kano-overdraagplaats is het mogelijk om linksaf de Falomster Feart op te varen richting de Houtwiel en uiteindelijk It Bûtenfjild. 


Als u vanaf startpunt De Westereen de Nije Feart in zuidelijke richting volgt, kunt u via de Kûkhernster Feart uiteindelijk het Burgumer Mar bereiken. 

Cartografie: © 2011 Herman Dorgeloo