2. Earnewâld

De route start bij Kanoverhuur Hollema aan het Tsjerkepaed 5. U vertrekt rechtsaf richting Earnewâld. Ga door Earnewâld en na hotel Princenhof rechtsaf de Lange Sleatten op. U volgt de Lange Sleatten ruim een kilometer, tot aan de overdraagplaats aan de rechterzijde. Hier draagt u de kano over en gaat u rechtdoor (de Fjirtich Mêdsleat in, die haaks op de dijk ligt). Volg deze sloot tot aan de Ds. van der Veenweg. U gaat de weg over en slaat direct daarna linksaf. Waar de weg vervolgens linksaf buigt, gaat u rechtsaf. U volgt deze vaart al slingerend naar De Bolderen. Als u bij de eerste kruising rechtsaf gaat, kunt u de route met 3 kilometer verkorten. Ga onder de weg door en volg de vaart over de Earnewarrepoel tot aan de Feantersdyk. U gaat hier onderdoor en daarna direct rechtsaf. 
Aantal km : 12
Tijdsduur : 4 uur
Startpunt(en) :

Verhuurbedrijf Hollema,

Tsjerkepaed 5, 9264 TG Earnewâld

Overdraagplaats(en) :       5

 

Deze schitterende route gaat door Earnewâld en door het noordoostelijke deel van het Nationaal Park De Alde Feanen. Dit deel is minder druk dan het westelijk deel, maar zeker niet minder de moeite waard! 

Na de duiker houdt u links aan, richting een splitsing. Hier gaat u rechtsaf. Volg de vaart en aan het einde komt u bij de kruising waar de verkorte route weer inhaakt. Bij deze kruising gaat u linksaf. Volg deze vaart langs de weg en het gemaal bij de Koaidyk. Na twee haakse bochten komt u op een kruising, hier gaat u rechts. U volgt de vaart, tot de overdraagplaats bij de Manjepetswei. Neem vervolgens de vaart aan de linker kant, na circa 100 meter gaat u rechtsaf. Daarna neemt u de tweede afslag (na het wandelpad) rechtsaf, richting het bruggetje. Ga vervolgens rechtsaf op de splitsing aan het eind naar het overdraagpunt. Ga hier de Koaidyk over en ga naar het noordwesten, langs het strandje en onder de weg door. Ga na de brug linksaf de jachthavens voorbij. Aan de rechterkant ziet u het eindpunt van deze route. 
Cartografie: © 2011 Herman Dorgeloo