1. Earnewâld Alde Feanen

In Nationaal Park De Alde Feanen zijn veel verschillende routes te kanoën. Deze zwerftocht door dit unieke natuurgebied geeft u een goed beeld van de bijzondere natuur. Elke afslag of sloot geeft u nieuwe mogelijkheden. Echt ver van het startpunt bent u ook nooit, zolang u uw positie ten opzichte van de Grutte Krite, de Folkertsleat en de Saiter Petten maar in de gaten houdt.

 

Vertrek in westelijke richting langs Earnewâld, de Ulekrite op. U gaat het natuurgebied in en voorbij de vissershut is aan de linkerzijde een doorgang naar de Rânsleat. Ga linksaf de Rânsleat op, volg deze Rânsleat en u komt uit op de Grutte Krite.

Aantal km : 12
Tijdsduur : 4 uur
Startpunt(en) :

Verhuurbedrijf Hollema,

Tsjerkepaed 5, 9264 TG Earnewâld

Overdraagplaats(en) :       1

 

Deze zwerftocht gaat door het prachtige Nationaal Park De Alde Feanen. Earnewâld, startplaats van deze route, ligt midden in dit uitgestrekte venen-, meren- en plassengebied.

Ga om de Princedyk heen en rechtsaf door het Djippe Gat. Vervolgens gaat u rechtsaf de Folkertsleat op. Ga daarna linksaf de venen in. Houd de paaltjes in de gaten, want, hoewel het anders lijkt, zijn er wel degelijk doodlopende vaartjes. Nadat u op de Aldewei terecht bent gekomen, gaat u linksaf. Volg de Aldewei/Sietse Maaikesleat tot u op het Holstmarkomt. Ga de doorgang aan de rechterzijde door, richting Saiter Petten. Hier gaat u rechtsaf; u komt dan aan de rechter oever een overdraagplaats tegen. Ga deze overdraagplaats over De Alde Feanen in. Aan de zuidkant vindt u een smalle doorgang, die u weer naar de Aldewei leidt.

 

Ga hier linksaf richting Sânemar. Vanaf hier kunt u ten noorden of ten zuiden van het eiland (De Kompenije) varen, om terug te keren naar Earnewâld.

Cartografie: © 2011 Herman Dorgeloo